A A A

Obchodní podmínkyInternetový obchod slouží k jednoduchému, pohodlnému a rychlému objednání standardního zboží. Obchodní podmínky pouze vymezují vztah mezi prodávajícím, tedy farmou Terins – Vl. Jakoubek, IČ 46187294, se sídlem Dolní Vilémovice 70 a kupujícím (zákazníkem).

Zákazník zašle objednávku a prodávající je povinen na ni do 48 hodin (v pracovní den) reagovat formou e-mailové zprávy zaslané na adresu zákazníka. V případě potvrzení objednávky (prodávajícím) je objednávka považována za závaznou.

Zasláním objednávky zákazník současně potvrzuje seznámení s nákupními pravidly internetového obchodu, s podmínkami plateb, dodávek a reklamací nakupovaného zboží.

Nejdeli některá velikost krmného hmyzu objednat - u ceny je 0,znamená to že momentálně není k volnému prodeji.


Výběr a objednávka zboží, smlouva


Objednávky jsou prodávajícím přijímány výhradně písemnou formou (pošta, fax, e-mail) nebo prostřednictvím internetového obchodu. Každá objednávka doručená výše uvedenými způsoby je považována za závaznou. Objednávající uvede v objednávce způsob dodání, místo a adresu dodání, kontaktní údaje pro komunikaci (telefon, e-mail).

V okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím je objednávka závazná pro obě strany.

Zákazník vyplní osobní identifikační údaje, konkrétně jméno a příjmení, kompletní adresu bydliště včetně PSČ, dále uvede telefonický kontakt (mobil, pevná linka) a svoji e-mailovou adresu.

Po vyplnění objednávkového formuláře zatrhne zákazník (objednávající) souhlas s obchodními podmínkami prodávajícího ve zvláštním políčku. Bez tohoto souhlasu nebude objednávka přes internet úspěšně zadána.

Nejdeli některá velikost krmného hmyzu objednat - u ceny je 0,znamená to že momentálně není k volnému prodeji.Doprava zboží


Dopravu zboží k zákazníkovi zajišťuje prodávající prostřednictvím České pošty.Cena a platební podmínky


Cena je dána platnými ceníky prodávajícího. Zboží je posíláno výhradně na dobírku. Při osobním odběru platba v hotovosti na adrese prodávajícího.

 

 

Odstoupení od smlouvy


V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem,(objednatelem)je-li zboží zabaleno a  připraveno k odeslání, je prodávající oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny. V případě že je zboží odesláno, je prodávající oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny.Tato částka je určena na pokrytí vynaložených nákladů.

 


Záruka, reklamace


Prodávající poskytuje zákazníkovi záruku za kvalitu krmného hmyzu. Jestliže zákazník prokáže, že obdržel nekvalitní krmný hmyz (kopie vyšetření v státním veterinárním ústavu), bude zákazníkovi zaslán na náklady prodávajícího nový krmný hmyz nebo vrácena částka za krmný hmyz. Záruka se nevztahuje na sníženou kvalitu nebo úhyn krmného hmyzu vinou přepravy (České pošty, ČD – Kurýr, osobní přeprava zákazníkem).

 


Ostatní ujednání, ochrana osobních dat


Údaje vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím jsou považovány za důvěrné a nebudou sděleny třetím osobám.

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy bude ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů (sbírka zákonů 101/2000) používat výlučně pro konkrétní obchodní jednání s daným zákazníkem.